SPLOŠNI POGOJI

Spletna stran www.kkglobus.si je uradna stran Košarkarskega kluba Globus. Vaši osebni podatki, ki nam jih boste posredovali pri registraciji in prijavi na e-novice, bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Zbrane podatke bomo uporabljali za obveščanje o aktivnostih Košarkarskega kluba Globus in njegovih sponzorjih. Kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem ali predelovanje vsebine spletnih strani www.kkglobus.si je dovoljeno le z izrecnim dovoljenjem Košarkarskega kluba Globus. Povzemanje vsebine spletnih strani brez navajanja vira in povezave na izvorno vsebino ni dovoljeno.

Košarkarski klub Globus ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, do katerih lahko pride pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran.