Zahvaljujemo se za prijavo otroka. Prejeli smo naslednje podatke: